Výroční zprávy a hospodaření


Rok 2021:

Výroční zpráva

Rok 2020:

Výroční zpráva

Rok 2019:

Výroční zpráva

Rok 2018:

Výroční zpráva

Rok 2017:

Výroční zpráva
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2016:

Výroční zpráva

Rok 2015:

Výroční zpráva

Rok 2014:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2013:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2012:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření výroční zprávy
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2011:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2010:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření výroční zprávy
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2009:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2008:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření účetní závěrky


Rok 2007:

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o ověření účetní závěrky
Zpráva o ověření výroční zprávy


Rok 2006:

Výroční zpráva
Účetní výkaz
Výrok auditora
Příloha k účetní závěrce


Rok 2005:

Výroční zpráva
Účetní výkaz
Výrok auditora
Rozvaha
Příloha k účetní závěrce


Rok 2004:

Výroční zpráva
Účetní výkaz
Výrok auditora


Rok 2003:

Výroční zpráva
Účetní výkaz
Výrok auditora


Rok 2002:

Výroční zpráva
Účetní výkaz
Výrok auditora


Rok 2001:

Výroční zpráva
Účetní výkaz
Výrok auditora