Nadační fond je otevřen i dalším dárcům

  • Chtěli byste podpořit svým majetkem či financemi výstavbu domu pro seniory, v němž by mohli senioři prožít důstojný závěr svého života?
  • Máte chuť motivovat nadané studenty teologie prospěchovým stipendiem?
  • Chcete rozvíjet aktivity, které slouží k posílení křesťanských hodnot a upevnění demokracie?

Na tento i další účely můžete nyní pamatovat svým peněžním darem, nebo později svým rozhodnutím odkázat nadačnímu fondu svůj majetek v rámci dědického řízení. Rádi s Vámi celou záležitost projednáme po osobní i právní stránce.

Číslo bankovního účtu nadačního fondu u vedeného u MONETA Money Bank, a.s.: 194013247/0600.

Vděčně přijmeme Vaši podporu.

Správní rada NF