Podpořené projekty v roce 2004

Podpora nadaných studentů ETF UK  63.000,- Kč
Podpora publikační činnosti 30.000,- Kč
Učebnice pro studenty TKT na ETF UK:
Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti
 20.000,- Kč
Překlad a vydání publikace Johna Howarda Yodera
JEŽÍŠOVA POLITIKA,…
 30.000,- Kč
Obnovení ediční řady Acta Reformationem Bohemicam
Illustrantia
 15.000,- Kč
Podpora aktivit spojených s integrací zahraničních studentů
na ETF
 11.000,- Kč
Realisace a podpora výchovných činností sdružení v oblasti
"Výchova mladé generace při posilování demokracie ve společnosti"
 55.000,- Kč
Dveře otevřené 20.000,- Kč
Parrésia (aneb Ráj srdce a labyrint světa) 2004-03-23 10.000,- Kč
Předškolní výuka dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
v duchu křesťanských tradic
 15.000,- Kč
Odborná praxe studentů EA Praha v zařízení rakouské
diakonie a rozvoj spolupráce s církevními zařízeními
v Holandsku, Německu a Velké Británii
 10.000,- Kč
Vzdělávací semináře 15.000,- Kč
Kursy a jiné pobyty pro mládež 30.000,- Kč
Bratrstvo - časopis pro mládež  5.000,- Kč
Zpravodaj společnosti křesťanů a Židů 10.000,- Kč
Domy klidného stáří100.000,- Kč
 
Rok 2004 - Celkem439.000,- Kč