Speciální projekty

  • Středisko Diakonie v Myslibořicích obdrželo v letech 2005 a 2006 od nadačního fondu celkem příspěvek ve výši 4,5 milionu Kč na projekt „Rozvoj Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích“ – na rekonstrukci kuchyně.
  • Občanské sdružení SKP Pardubice má garantovaný příspěvek 2 miliony Kč na projekt domova pro seniory integrovaného se zařízením respitní péče Domov „Simeon“.
  • Farnímu sboru ČCE v Českých Budějovicích byl schválen příspěvek 750 tisíc Kč na projekt „Zajištění přístupu starších a handicapovaných osob k bohoslužbám“.