Účel NF Věry Třebické-Řivnáčové

Účelem nadačního fondu je podpora:

  1. studentů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
  2. studijních, badatelských, uměleckých a publikačních projektů Českobratrské církve evangelické a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
  3. výchovy nastupující generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské duchovní i kulturní dědictví a posilovat demokracii,
  4. seniorů prostřednictvím Českobratrské církve evangelické a Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Podrobnější členění účelu a způsob jeho naplňování po jednotlivých výše uvedených prioritách jsou uvedeny ve statutu nadačního fondu.