Podpořené projekty v roce 2003

podpora studentů ETF75.000,-- Kč
ČCE publikace Evangelíci v čase 2.svět.války30.000,-- Kč
ČCE ­ FS Proseč - publikace20.000,-- Kč
ETF - biblický slovník20.000,-- Kč
ETF - publikační činnost30.000,-- Kč
Akademická YMCA - aktivity17.500,-- Kč
Diakonie Jaroměř - Miličův dům50.000,-- Kč
ETF - podpora studentů Kirchentag20.000,-- Kč
ETF - konference teol. fakult30.000,-- Kč
EA Praha 4 - studentská praxe15.000,-- Kč
KJ - sborník J.B.Čapek20.000,-- Kč
OIKOYMENH - překlad knihy27.000,-- Kč
EMAN - Protestor5.000,-- Kč
Pražský seniorát ČCE - turnaj st.tenis1.000,-- Kč
ČCE FS Soběhrdy - časopis3.000,-- Kč
YMCA v ČR - kniha J. Šimsy35.000,-- Kč
Diakonie Přelouč - prostory pro seniory60.000,-- Kč
Východomoravský seniorát ČCE - rekr.pobyt seniorů   10.000,-- Kč
 
Rok 2003 - Celkem468.500,-- Kč