Podpořené projekty v roce 2005

Podpora nadaných studentů ETF UK104.000,- Kč
ETF UK - podpora publikační činnosti
(Teologická reflexe, Communio viatorum)
40.000,- Kč
ETF UK - vydání "Acta Reformationem Illustrantia VI"18.000,- Kč
ČCE odd. mládeže - časopis pro mládež "Bratrstvo"15.000,-Kč
YMCA Brno - vydání a prezentace knihy dr. M. Šimsové55.000,- Kč
Evangelická akademie - Odborná praxe studentů EA Praha
v církevních sociálních zařízeních v Evropě
15.000,- Kč
ČCE odd. výchovy a vzdělávání
- Nákup dvou betonovýchstolů na stolní tenis
15.000,- Kč
ČCE odd. mládeže - Vzdělávací semináře15.000,- Kč
ČCE odd. mládeže - Kurzy a jiné pobyty pro mládež30.000,- Kč
FS ČCE Brno Husovice - Festival Husovický dvorek10.000,- Kč
Oikumene - Akademická YMCA
- Realizace programu výchovných aktivit na poli výchovy
mladé generace
30.000,- Kč
ETF UK - Podpora aktivit spojených s integrací zahr.
studentů ETF a českých studentů ETF v zahraničí
15.000,- Kč
o.s. Evangnet - Rozvoj a podpora elektronické komunikace
v rámci ČCE i navenek
35.000,- Kč
Východomoravský seniorát ČCE
- Rekreace seniorů ze sborů Východomoravského seniorátu ČCE
13.000,- Kč
Diakonie ČCE stř. Myslibořice
- Rekonstrukce stravovacího prostoru střediska Myslibořice
- řešeno v rámci speciálních projektů.
 
Rok 2005 - Celkem410.000,- Kč